.
IMATGE DEL MES
MARÇ 2016
.
La moda de la hiperpaternitat
Tenir cura dels nens i dona’ls-hi una educació equilibrada implica que els pares i educadors evitin dos extrems que són molt destructius: la passivitat, en una banda, i la sobreprotecció, en l’altre. La passivitat fa que els nens estiguin desatesos, sense dedica’ls-hi el temps diari que necessiten, arribant inclús al delicte de desemparament. La sobreprotecció els anul·la la seva capacitat de desenvolupar-se segons l’edat. Els nens necessiten atenció, estima i ordre, però sense sobreprotecció.
L’error de la sobreprotecció o hiperpaternitat consisteix en prestar una atenció excessiva als fills, amb una predisposició de dona’ls-hi tot el que demanin. Aquests pares s’anticipen als desigs dels fills i els resolen tots els problemes. Practiquen l’estimulació precoç i els saturen d’activitats extraescolars. S’enfronten a qualsevol mestre que qüestioni la perfecció dels seus fills meravellosos. El nen perd la seva autonomia natural, la responsabilitat, la seva capacitat d’esforç, el seu temps per jugar... Tot això no és gens bo. Els infants acaben sent els tirans de la llar, que ho decideixen tot segons el seu caprici per sobre de tota autoritat, usurpant el rol necessari dels adults.
Veure un
altre mes
ÍNDEX
RESIDÈNCIA INFANTIL
EMMANUEL - R I E
La imatge del mes
La imatge del mes és un breu missatge d'informació i agraïment per a tu i tots els col·laboradors i simpatitzants de la nostra llar d'acollida.

MOLTES GRÀCIES
PEL TEU SUPORT !!!
INSCRIU-TE AQUÍ A
"LA IMATGE DEL MES"
Cancel·la aquí la inscripció
del teu correu electrònic
aLtr3s fOt0s
Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel. 933 722 054

Escriu-nos a:
info@resi-rie.org


Una llar per a nens
en
un ambient familiar
Web RIE
Moltes gràcies a tots els voluntaris
que la feu possible!
Exposició de fotos autoritzada pels tutors legals
amunt