.
IMATGE DEL MES
GENER 2016
.
Junta directiva
Quatre dones i dos homes formen l’actual junta directiva de la Residència Infantil Emmanuel. En aquest primer mes de l’any hem volgut celebrar un sopar de convivència dels sis que formen la junta amb les seves respectives parelles, i amb els tres components de l’equip educatiu. Amb un plantejament informal i distès hem pogut gaudir d’un bon temps compartint anècdotes, experiències i inquietuds, fora del treball habitual en equip que desenvolupem cada setmana.
La presidència i vicepresidència tenen la responsabilitat de representar i signar oficialment com entitat en tota la gestió legal de l’associació. La secretaria realitza el treball d’aixecar les actes de les reunions de la junta i de l’associació. La tresoreria exerceix la important tasca d’administrar la comptabilitat de l’entitat. Els vocals donen suport a les diferents feines administratives, promocionals i representatives. Entre tots supervisen el treball de l’equip educatiu i vetllen pel funcionament general de la Residència Emmanuel.
Agraïm el treball de la junta. És un voluntariat especial i molt important que hem de valorar i recolzar. A la foto tenim la Fina, en Juan, la Paquita i l’Anna Maria, tots amb les seves respectives parelles, i finalment el matrimoni format per l’Antoni i la Carme. L’aportació de cada directiu, educador, voluntari, col·laborador, donant... és de gran importància per sumar en l’ajuda que donem als nens que acollim. Gràcies, junta, pel vostre treball.
Veure un
altre mes
ÍNDEX
RESIDÈNCIA INFANTIL
EMMANUEL - R I E
La imatge del mes
La imatge del mes és un breu missatge d'informació i agraïment per a tu i tots els col·laboradors i simpatitzants de la nostra llar d'acollida.

MOLTES GRÀCIES
PEL TEU SUPORT !!!
INSCRIU-TE AQUÍ A
"LA IMATGE DEL MES"
Cancel·la aquí la inscripció
del teu correu electrònic
aLtr3s fOt0s
Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel. 933 722 054

Escriu-nos a:
info@resi-rie.org


Una llar per a nens
en
un ambient familiar
Web RIE
Moltes gràcies a tots els voluntaris
que la feu possible!
Exposició de fotos autoritzada pels tutors legals
amunt