.
IMATGE DEL MES
MARÇ 2011
.
Assemblea de l'associació
Cada any, per aquestes dates, es celebra l’assemblea anual ordinària de l’associació Residència Infantil Emmanuel. La junta directiva de l’associació convoca per carta tots els socis per comunica’ls-hi els diferents informes del servei social que realitza la nostra entitat.
L’informe general de la presidència es complementa amb els informes de secretaria i tresoreria, on és presentat i aprovat, si s’escau, el pressupost econòmic pel següent any. La trobada es completa amb un informe de l’equip educatiu que treballa amb els nens i amb un període final de precs i preguntes.
Ser soci de la RIE és una bona forma de donar suport al nostre servei. Econòmicament només implica una quota anual simbòlica de 12 euros. A les assemblees, cada soci pot rebre informació de l’actualitat de la Residència i pot aportar la seva participació, les seves idees i opinions que poden ser de gran ajuda per la bona marxa de l’entitat. Tot soci, si ho desitja, també pot optar a formar part de la junta directiva i treballar en alguna de les seves importants tasques de vocal, tresoreria, vicepresidència o presidència. Ja ets soci/sòcia? Anima’t!
A la foto observem diferents components de la junta directiva durant els preparatius previs a l’assemblea d’aquest any. A la mesa, Fina Grau (presidenta) i Antoni Carbó (secretari). A l’esquerra, en primer pla, Maria Angurell, una de les entranyables fundadores de la RIE (vocal) al costat de Paquita Isiegas (vicepresidenta). A l’esquerra, en Francesc Sòria, un gran amic de la Residència que per molts anys fa les tasques de comptabilitat. Gràcies a tota la junta per la seva dedicació.
Veure un
altre mes
ÍNDEX
RESIDÈNCIA INFANTIL
EMMANUEL - R I E
La imatge del mes
La imatge del mes és un breu missatge d'informació i agraïment per a tu i tots els col·laboradors i simpatitzants de la nostra llar d'acollida.

MOLTES GRÀCIES
PEL TEU SUPORT !!!
INSCRIU-TE AQUÍ A
"LA IMATGE DEL MES"
Cancel·la aquí la inscripció
del teu correu electrònic
aLtr3s fOt0s
Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel. 933 722 054

Escriu-nos a:
info@resi-rie.org


Una llar per a nens
en
un ambient familiar
Web RIE
Moltes gràcies a tots els voluntaris
que la feu possible!
Exposició de fotos autoritzada pels tutors legals
amunt