.
IMATGE DEL MES
ABRIL 2014
.
Aprenent amb jocs
Amb els jocs no només ens divertim. A més a més, aprenem realitats de la vida que també hem d’afrontar tot respectant les regles del joc. Hem de prendre les nostres decisions i jugar la millor opció, la més prudent, la més beneficiosa. Aprenem a conviure en bona harmonia amb els que tenim al costat, respectant-nos tots mútuament, sense paranys i gaudint en veure com cadascun fa servir les seves opcions.
Aprenem la paciència d’esperar el nostre torn. Quan ens toca, no podem demorar-nos massa. Acceptem que de vegades sortim beneficiats, però d’altres vegades en sortim perjudicats. Observem que a uns els hi va millor que a nosaltres. A d’altres, els hi va pitjor. Cadascú accepta els colors i els demés condicionants que els ha tocat. I quan més es juga, més s’aprèn a jugar i més es gaudeix. Moltes situacions de la vida les afrontarem de la mateixa manera. I la vida no és un joc.
Saps cóm pot guanyar sempre? Pensant que guanyar significa, sobre tot, passar un bon temps junts, gaudint, coneixent-nos millor i apreciant molt cada persona. Tots podem sortir guanyant.
Veure un
altre mes
ÍNDEX
RESIDÈNCIA INFANTIL
EMMANUEL - R I E
La imatge del mes
La imatge del mes és un breu missatge d'informació i agraïment per a tu i tots els col·laboradors i simpatitzants de la nostra llar d'acollida.

MOLTES GRÀCIES
PEL TEU SUPORT !!!
INSCRIU-TE AQUÍ A
"LA IMATGE DEL MES"
Cancel·la aquí la inscripció
del teu correu electrònic
aLtr3s fOt0s
Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel. 933 722 054

Escriu-nos a:
info@resi-rie.org


Una llar per a nens
en
un ambient familiar
Web RIE
Moltes gràcies a tots els voluntaris
que la feu possible!
Exposició de fotos autoritzada pels tutors legals
amunt