.
IMATGE DEL MES
MARÇ 2012
.
Assemblea anual
Aquest mes de març s’ha celebrat l’assemblea anual de socis de l’Associació Residència Infantil Emmanuel. Com és habitual, a l’acte s’han donat els diferents informes de presidència, comptabilitat, equip educatiu, etc., fent-se valoració i programació dels corresponents pressupostos econòmics anuals.
La junta directiva, mitjançant la seva presidenta, Fina Grau, va expressar un breu però sentit homenatge a Maria Angurell, cofundadora de la Residència fa més de 40 anys, que ens va deixar les passades festes nadalenques, i un agraïment sincer a Mari Carme Muñoz, qui degut a la seva edat i estat de salut deixa el seu càrrec de vocal a la junta.
A l’assemblea va quedar aprovada l’entrada a la junta de dos nous membres que reforçaran l’important tasca de l’equip directiu. Els agraïm molt i els donem la benvinguda a en Agustí Rodès, escriptor, que ocuparà càrrec de vocal, i a en Joan Martínez, pastor de l’església al passatge Gaiolà de Barcelona, que portarà les responsabilitats de tresoreria. A la foto, l’Agustí i en Joan un cop finalitzada l’assemblea.
La junta directiva agrairà qualsevol suport que pugui rebre dels nostres socis, amics i simpatitzants, sigui des de sectors professionals o des de diferents formes de voluntariat, especialment en temes com la recaptació de fons, assessorament jurídic, recursos de suport social complementari, etc. Queden obertes les portes a que més socis puguin sumar-se a la junta directiva que supervisa el nostre servei social amb els nens. Moltes gràcies a tots.
Veure un
altre mes
ÍNDEX
RESIDÈNCIA INFANTIL
EMMANUEL - R I E
La imatge del mes
La imatge del mes és un breu missatge d'informació i agraïment per a tu i tots els col·laboradors i simpatitzants de la nostra llar d'acollida.

MOLTES GRÀCIES
PEL TEU SUPORT !!!
INSCRIU-TE AQUÍ A
"LA IMATGE DEL MES"
Cancel·la aquí la inscripció
del teu correu electrònic
aLtr3s fOt0s
Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel. 933 722 054

Escriu-nos a:
info@resi-rie.org


Una llar per a nens
en
un ambient familiar
Web RIE
Moltes gràcies a tots els voluntaris
que la feu possible!
Exposició de fotos autoritzada pels tutors legals
amunt