.
IMATGE DEL MES
GENER 2010
.
Crisis "oKupes"
Si descuidem la nostra llar, se’ns poden colar a casa varies crisis d’aquestes que volten pels carrers. Amb la crisi meteorològica se’ns pot colar el fred per les escletxes. Amb la crisi d’estudis se’ns pot ficar a casa el fracàs escolar. Amb la crisi econòmica podem oblidar la solidaritat i la dignitat de tenir el suficient i no més. Amb la crisi de valors ens podem contagiar del desordre i del relativisme del pensament postmodern.
A “la Resi” procurem que totes aquestes crisis “okupes” restin a la porta, fora de casa. Llancem fora la crisi econòmica amb una bona administració. Mostrem targeta vermella a la crisi d’estudis amb voluntariats de reforç escolar. Traiem fora a empentes i rodolons la crisi polar obrint portes i finestres només els segons o minuts imprescindibles. No deixem que la crisi de valors pugui incubar en nosaltres els seus virus perquè tenim la prevenció de bones vacunes de veritat i d’amor.
A la foto, entre dues de les nostres noies grans, pots veure l’Anna Maria Peñate, una simpàtica missionera canària que els hi ensenya que els valors poden ser seriosos i divertits al mateix temps. Ella n’és un dels suports que tenim per que la nostra casa no estigui “desoKupada”... sinó ben aprofitada!
Veure un
altre mes
ÍNDEX
RESIDÈNCIA INFANTIL
EMMANUEL - R I E
La imatge del mes
La imatge del mes és un breu missatge d'informació i agraïment per a tu i tots els col·laboradors i simpatitzants de la nostra llar d'acollida.

MOLTES GRÀCIES
PEL TEU SUPORT !!!
INSCRIU-TE AQUÍ A
"LA IMATGE DEL MES"
Cancel·la aquí la inscripció
del teu correu electrònic
aLtr3s fOt0s
Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel. 933 722 054

Escriu-nos a:
info@resi-rie.org


Una llar per a nens
en
un ambient familiar
Web RIE
Moltes gràcies a tots els voluntaris
que la feu possible!
Exposició de fotos autoritzada pels tutors legals
amunt