RESIDÈNCIA INFANTIL
EMMANUEL - R I E
Í N D E X
Junta Directiva
La junta de l'associació
La junta directiva de la RIE està formada pels càrrecs de presidència, vicepresidència, secretaria, tresoreria i varis vocals. Tal com indiquen els estatuts de l'entitat, la junta té la responsabilitat de convocar i presidir les assemblees de l'Associació i de dur a bon terme la direcció de l'entitat. La RIE està inscrita com Associació Nº 27087 al govern de la Generalitat de Catalunya i amb el registre S06866 com a Servei d'Acolliment Residencial.

Foto d'arxiu: sopar de junta al gener de 2016
Membres de la junta
La junta actual que presideix l'Associació Residència Infantil Emmanuel està formada pel sigüent equip directiu: Fina Grau Llacuna, Marta María Martínez Muñiz, Òscar Cardona Casals, Laia Martínez Grau, Joan Martínez Balaguer i Pere Ponce.
amunt
Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel. 933 722 054


info@resi-rie.org

Una llar per a nens
en
un ambient familiar
Web RIE
Moltes gràcies a tots els voluntaris
que la feu possible!
Exposició de fotos autoritzada pels tutors legals
Í N D E X