RESIDÈNCIA INFANTIL
EMMANUEL - R I E
Í N D E X
L'equip educatiu
Els educadors
Els tres educadors de la Llar Infantil treballen per que totes les necessitats dels nens siguin cobertes satisfactòriament, bé per la seva acció directa sobre els nens, o per l'acció indirecta de coordinació de tot un col·lectiu de voluntaris especialitzats que apliquen el seu suport vers els menors o en favor de l'entitat.
En aquesta dinàmica formativa, els educadors apliquen els principis i fites descrites al projecte educatiu de la casa, tant en el seu aspecte general aplicable a tot el col·lectiu de menors, com les accions individualitzades, adaptades a les necessitats peculiars de cada infant.
És d'especial importància la coordinació de l'equip educatiu amb els següents col·lectius: les famílies biològiques dels nens, les famílies d'acollida, els mestres de l'escola i de l'institut de la població, els pediatres i metges especialistes del CAP o Àrea Bàsica de Salut i hospitals vinculats, la coordinació amb l'Ajuntament de Sant Just Desvern per les tramitacions pertinents.

Foto: Maig 2014
A la foto, els tres educadors amb una de les noies grans.
La Mariona
La Mariona Cardona te una notable experiència treballant entre nens. A la Residència Infantil Emmanuel, com a educadora social, coordina en especial els temes d'ensenyament dels nens i preadolescents, portant el contacte i supervisió amb els tutors de l'escola, del institut d'ensenyament secundari i amb el voluntariat de suport escolar. També porta temes mèdics.
La seva acció educativa ferma i responsable entre els nens a diari i la seva forma de ser afectuosa fan que tots la tinguin en gran estima i respecte.
La Mariona és membre de l'església evangèlica baptista "Bona Nova" de Barcelona on ha ensenyat a l'escola dominical infantil de l'entitat, entre d'altres serveis. Des d'aquest context va decidir incorporar-se al servei per a nens que desenvolupa la RIE.
El matrimoni resident
Àlex Sànchez i Carme Collia són el matrimoni resident que viu a la casa amb els nens. Tots dos estan encantats amb l'experiència quotidiana de conviure amb tots aquests "nanos" durant la setmana escolar com una gran família. L'Àlex i la Carme pertanyen a l'església evangèlica del carrer Trèvol de Barcelona.
La Carme
La Carme és la coordinadora general dels diferents i nombrosos temes relacionats amb la dinàmica de la casa. Treballa i supervisa la satisfacció de necessitats bàsiques com són l'alimentació, la roba i el calçat, els productes de higiene i neteja, la coordinació de les compres o les donacions de diferents productes.
Destaca per la serva alta capacitat administrativa. Té la gran virtut de saber fer que totes les necessitats de la casa quedin cobertes i l'economia ben administrada: una gran qualitat.
La Carme, tot i tenir un caràcter fort i una manera de ser molt responsable, és també molt afectuosa amb els nens. Ells la respecten molt. Aquesta combinació de rectitud i estima és un tresor educatiu i psicològic. L'empatia i l'ordre generen l'autoritat positiva que permet un ambient d'estabilitat i confiança.
Tots els nens saben que la Carme i la Mariona no són les seves mares. Però tots saben que elles se'ls estimen molt.
L'Àlex
L'Àlex és el referent masculí en la tasca educativa amb els nens, tant important entre el nostre col·lectiu. En el dia a dia imparteix formació de valors fent servir jocs, xerrades, cançons, etc. L'aportació d'un model d'home que estima els nens amb implicació i amb una autoritat constructiva i afectuosa els inspira confiança i els aporta equilibri.
És el component de l'equip que més tracta amb les famílies biològiques en les tramitacions corresponents al suport indirecte que la Llar Infantil fa en favor dels pares o parents. També s'encarrega de tot tipus de gestions necessàries per la bona marxa de la casa (documentació, manteniment, coordinació amb la Junta Directiva, transport, etc.).
amunt
Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel. 933 722 054

info@resi-rie.org

Una llar per a nens
en
un ambient familiar
Web RIE
Moltes gràcies a tots els voluntaris
que la feu possible!
Exposició de fotos autoritzada pels tutors legals
Í N D E X