RESIDÈNCIA INFANTIL
EMMANUEL - R I E
Í N D E X
Compte Banc

Imprimir Din A4:
DOMICILIAR
DONACIÓ
MENSUAL
Gràcies!
Des de la Residència Infantil Emmanuel, moltes gràcies a totes les entitats, famílies i a tots els amics que doneu suport econòmicament aquest servei d’acollida per a nens.
Desgravació
Els col·laboradors que ho vulgueu, podeu sol·licitar la tramitació de desgravació de les vostres donacions a la Residència Infantil Emmanuel per a la vostra declaració anual a hisenda a Espanya.
Des d'Espanya i des de països europeus
Des de qualsevol entitat bancària a Espanya, els 24 dígits que identifiquen el nostre compte per que puguis cursar les teves donacions són els següents.
Entitat bancària:
Caixabank

Titular del compte:
Residència Infantil Emmanuel


Codi de compte:
ES61 2100 9250 6922 0011 8569662 04 23 55
Des d'altres països no europeus
Si desitges enviar-nos un donatiu des d’un país no europeu (i que no fa servir el codi IBAN al seu sistema bancari), cal que facis servir el codi BIC / SWIFT per tal d'identificar el nostre compte bancari de Caixa Bank.

Entitat bancària:
CaixaBank

Titular del compte:
Residència Infantil Emmanuel


Codi BIC:
CAIXESBBXXX

Compte:
ES61 2100 9250 6922 0011 8569
Concepte de l'ingrés
És important que quan facis un ingrés o transferència, indiquis quin és el concepte de l’ingrés indicant: (1) el nom de la persona o entitat que realitza la donació i (2) la finalitat a la que va destinat (per exemple, despeses generals, una necessitat concreta, etc). Gràcies.

Foto: Maig 2005
Per domiciliar rebuts
Si vols que nosaltres domiciliem rebuts al teu compte, enllaça, imprimeix un d'aquests documents i envia-ho per correu postal degudament complimentat a la R.I.E. - c. Josep Anselm Clavé, 18 - 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

*** COMPROMÍS MENSUAL

*** COMPROMÍS TRIMESTRAL

*** COMPROMÍS ANUAL

*** DONACIÓ OCASIONAL
Gir postal
També pots enviar el teu donatiu per correu, mitjançant un gir postal a: RESIDÈNCIA INFANTIL EMMANUEL - Carrer Josep Anselm Clavé, 18 - 08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
amunt
Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel. 933 722 054

info@resi-rie.org

Una llar per a nens
en
un ambient familiar
Web RIE
Moltes gràcies a tots els voluntaris
que la feu possible!
Exposició de fotos autoritzada pels tutors legals
Í N D E X