RESIDÈNCIA INFANTIL
EMMANUEL - R I E
Í N D E X
Coneix la RIE!
Els inicis
La Residència Infantil Emmanuel va començar a existir en 1967 com una iniciativa aprovada per una agrupació de dones cristianes evangèliques de Catalunya i Espanya i que va passar a ser una realitat el gener de 1969. Des d'aleshores i fins el present moltes persones han treballat en aquest servei d'acollida del que nombrosos nens s'han beneficiat.
Els Objectius
La raó de ser de la Llar Infantil és afavorir el desenvolupament integral dels nens que atenem, ajudant indirectament les seves famílies a restablir situacions adverses amb el propòsit de que cada menor pugui tornar a la seva llar. El projecte educatiu es desenvolupa sempre sota els valors cristians que defineixen la nostra entitat.
La Metodologia
La Residència acull nens i nenes d'entre els quatre i dotze anys al moment del seu ingrés. Viuen al centre durant la setmana portant una vida normalitzada, assistint-hi a l'escola d'educació infantil i primària o al institut de secundària de la població, participant en activitats lúdiques i extraescolars, rebent per part de la nostra Llar una educació completa on fa intervenció un equip multidisciplinar especiatlizat.
A més a més de la dinàmica general, cada nen rep una educació individualitzada i es procura atendre les característiques específiques i peculiars de cada nen que inclouen tots els aspectes de la seva vida diària.

Foto: Maig 2004
El Voluntariat
La tasca de l'equip educatiu de la Llar Infantil és complementada amb el suport d'un col·lectiu de voluntaris que de forma especialitzada però altruista ajuda a realitzar el projecte. Coordinats pels educadors, treballen amb els nens fent classes particulars de reforç escolar, sessions lúdiques d'animació, jocs i temps de lleure, activitats extraescolars esportives o culturals, sessions de suport psicològic, etc. Un col·lectiu important de voluntaris ajuda a la Llar amb tasques de cuina, manteniment físic de la casa, neteja, assessorament informàtic, assessorament legal i jurídic, recollides de donacions especials d'aliments o d'altres productes, etc.
N'hi ha dos tipus de voluntariat que mereixen esmentar-se especialment: d'una banda, la junta directiva de l'Associació Residència Infantil Emmanuel i, d'altre, la dedicació encomiable de les famílies d'acollida.
Les Famílies d'Acollida
Els caps de setmana, els dies festius i els períodes de vacances, si bé alguns dels nens poden ser atesos pels seus propis familiars, d'altres són rebuts per famílies d'acollida seleccionades que realitzen un exemplar servei d'integració d'algun dels nostres nens a la seva dinàmica familiar amb un compromís per un temps indefinit d'un mínim d'un any.
La Junta Directiva
La junta directiva de la RIE està formada pels càrrecs de presidència, vicepresidència, secretaria, tresoreria i varis vocals. Tal com indiquen els estatuts de l'entitat, la junta s'encarrega de portar la responsabilitat de convocar i presidir les assemblees de l'Associació i de dur a bon terme la responsabilitat important de dirigir l'entitat. La Residència està inscrita com Associació Nº 27087 al govern de la Generalitat de Catalunya i amb el registre S06866 com a Servei d'Acolliment Residencial.

Foto: Desembre 2003
Sosteniment Econòmic
La Residència Emmanuel rep sosteniment gairebé exclusivament per donacions econòmiques d'entitats i particulars. Els socis de l'entitat aporten una petita quota anual. Algunes esglésies evangèliques de Catalunya i Espanya i d'altres organitzacions apadrinen la Llar amb donacions mensuals que ajuden a realitzar les previsions dels pressuposts anuals de la nostra llar d'acollida.
Altres empreses, societats, entitats i col·lectius col·laboren indirectament donant productes i serveis que ajuden a economitzar en cobrir les diferents necessitats. Un exemple d'això és l'amabilitat de les entitats i veïns de Sant Just Desvern que, després de la convivència a la població durant molts anys, acostumen a ser un suport proper pels nens i educadors tot donant roba, joguines i diferents productes i serveis.
Els pares o familiars biològics dels nens, si bé no acostumen a tenir capacitat econòmica suficient, se'ls anima a aportar una petita quantitat mensual voluntària segons les seves possibilitats com a signe de vinculació i de responsabilització vers els seus fills mentrestant no tornen amb ells.
Gràcies a la col·laboració de tots podem fer realitat el desig d'un bon servei en benefici d'aquests infants.

Tríptic:
QUÈ ÉS
LA RIE?
amunt
Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel. 933 722 054

info@resi-rie.org

Una llar per a nens
en
un ambient familiar
Web RIE
Moltes gràcies a tots els voluntaris
que la feu possible!
Exposició de fotos autoritzada pels tutors legals
Í N D E X