RESIDÈNCIA INFANTIL
EMMANUEL - R I E
Í N D E X
Calendaris RIE
CALENDARI RIE 2024

* Donació: 5 euros per calendari.
* Per 5 calendaris, un de més gratis.
* Per a 2 o més calendaris,
   sense despeses d'enviament.

* Encàrrecs als emails o telèfons:
   promocio@resi-rie.org
   info@resi-rie.org
   Mb. 662 04 23 55
   Mb. 607 78 93 16
   Tel. 933 722 054

*  Pagament per ingrés al compte de la RIE:
   ES61 2100 9250 6922 0011 8569
   escrivint el concepte. Gràcies!

Foto del mes de gener del Calendari RIE 2024

Disponible també a les llibreries de Barcelona:

*  LLIBRERIA BÍBLICA ALFA I OMEGA
   Passeig Sant Joan, 172 - 08037 Barcelona
   (cantonada amb carrer Indústria)
   Tels. 934 591 994
   Mbs. 686 305 872 / 689 925 391
   www.libreria-alfaomega.com

*  LLIBRERIA ABBA
   Carrer Girona, 7 - 08010 Barcelona
   (entre Ausias March i Ronda Sant Pere)
   Tels. 935 323 235
   www.libreriaabba.com
amunt
Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel. 933 722 054


info@resi-rie.org

Una llar per a nens
en
un ambient familiar
Web RIE
Moltes gràcies a tots els voluntaris
que la feu possible!
Exposició de fotos autoritzada pels tutors legals
Í N D E X