DISC "JESÚS"

Col·lecció musical "Canta y Ríe" - Volum 4

Cançoner de texts en PDF


VEURE EN PANTALLA

Per veure en pantalla de l'ordinador el cançoner de Canta y Ríe 4 - "Jesús"

  


El següent document PDF forma el cançoner de texts del disc "JESÚS" (en castellà). No està preparat per imprimir, sinó per veure-ho en pantalla en ordre correlatiu (per imprimir i enquadernar bé, veure el següent apartat).


CANÇONER per llegir en pantalla amb les pàgines en ordre correlatiu
       


IMPRIMEIX EL TEU CANÇONER EN PAPER

Imprimeix a casa teva o a la teva botiga de fotocòpies des dels següents 8 documents PDF.

Imprimeix en cartulina i paper, compagina i grapa el teu cançoner de Canta y Ríe 4 - "Jesús"

  


Els següents documents PDF formen el cançoner de texts del disc "JESÚS".
           
Estan pensats per imprimir un quadern format per 8 fulls de mida Din A4

Cada full s'imprimeix per les seves dues cares i quedarà doblegat per la meitat.
Cada document PDF correspon a un full i conté les dues cares per imprimir.

Imprimir el primer full en cartulina més gruixuda i la resta de fulls en papel normal.
Aquesta portada i contraportada amb més gruix donarà més consistència al cançoner.
Si escollim el mateix color ocre o marron clar per a la cartulina i el paper, el cançoner
ens quedarà a joc amb el disseny del disc.


Un cop impresos els 8 fulls, s'han de col·locar en el seu ordre correcte i grapar-los
pel centre sobre la línia que forma el plec del primer full doblegat.


EN
CARTULINA


 
FULL 1

Portada + Interior de portada

Contraportada + Pág. 29EN
PAPER

FULL 2

Pàg. 1 i 2

Pàg. 27 i 28
FULL 3

Pàg. 3 i 4

Pàg. 25 i 26
FULL 4

Pàg. 5 i 6

Pàg. 23 i 24
FULL 5

Pàg. 7 i 8

Pàg. 21 i 22
FULL 6

Pàg. 9 i 10

Pàg. 19 i 20
FULL 7

Pàg. 11 i 12

Pàg. 17 i 18
FULL 8

Pàg. 13 i 14

Pàg. 15 i 16
Tornar a pàg. precedentÍNDEX - MENÚUna llar per a nens en un ambient familiar


Exposició de fotos autoritzada pels tutors legals

TORNAR AMUNT