ANAR A ÍNDEX
Coneix la RIE

Els Inicis

La Residència Infantil Emmanuel va començar a existir en 1967 com una iniciativa aprovada per una agrupació de dones cristianes evangèliques de Catalunya i que va passar a ser una realitat el gener de 1969. Des d'aleshores i fins el present moltes persones han treballat en aquest servei d'acollida del que nombrosos nens s'han beneficiat.

Els Objectius

La raó de ser del centre és afavorir el desenvolupament integral dels nens que atenem, ajudant indirectament les seves famílies a restablir situacions adverses amb el propòsit de que cada menor pugui tornar a la seva llar. El projecte educatiu es desenvolupa sempre sota els valors cristians que defineixen el centre

M'he posat les botes ... !!!

La Metodologia

La Residència acull nens i nenes d'entre els quatre i dotze anys al moment del seu ingrés. Viuen al centre durant la setmana portant una vida normalitzada, assistint-hi a l'escola o al institut (a un centre d'educació infantil i primària o al institut d'ensenyament secundari de la població), participant en activitats lúdiques i extraescolars, rebent per part del centre una educació complerta on fa intervenció un equip multidisciplinar especiatlizat.

A més a més de la dinàmica general, cada nen reb una educació individualitzada i es procura atendre les característiques específiques i peculiars de cada nen que inclouen tots els aspectes de la seva vida diària.Foto: Maig 2004

En un bon ambient familiar, al pas dels mesos i dels anys es poden desenvolupar bones amistats que es podran recordar tota una vida.

El Voluntariat

La tasca de l'equip educatiu del centre és complementada amb el suport d'un col·lectiu de voluntaris que de forma especialitzada però altruista ajuden a realitzar el projecte. Coordinats pels educadors, treballen amb els nens fent classes particulars de reforç escolar, sessions lúdiques d'animació, jocs i temps de lleure, activitats extraescolars esportives o culturals, sessions de suport psicològic, etc. Un col·lectiu important de voluntaris ajuda el centre amb tasques de cuina, manteniment físic de la casa, neteja, assessorament informàtic, assessorament legal i jurídic, recollides de donacions especials d'aliments o d'altres productes, etc.

N'hi ha dos tipus de voluntariat que mereixen esmentar-se especialment: d'una banda, la junta directiva de l'Associació Residència Infantil Emmanuel i, d'altre, la dedicació encomiable de les famílies d'acollida.


Foto: Juny 2003
Gaudint de Port Aventura
...

Les Famílies d'Acollida

Els caps de setmana, els dies festius i els períodes de vacances, si bé alguns dels nens poden ser atesos pels seus propis familiars, d'altres són rebuts per famílies d'acollida seleccionades que realitzen un exemplar servei d'integració d'algun dels nostres nens a la seva dinàmica familiar amb un compromís per un temps indefinit d'un mínim d'un any.

La Junta Directiva

La junta directiva de la RIE està formada pels càrrecs de presidència, vicepresidència, secretaria, tresoreria i varis vocals. Tal com indiquen els estatuts de l'entitat, la junta s'encarrega de portar la responsabilidad de convocar i presidir les assemblees de l'Associació i de dur a a bon terme la responsabilitat important de dirigir l'entitat. La Residència està inscrita com Associació Nº 27087 al gobern de la Generalitat de Catalunya.Foto: Set. 2005

Totes les persones tenim un valor incalculable

Sosteniment Econòmic

La Residència Emmanuel reb sosteniment exclusivament per donacions econòmiques d'entitats i particulars. Els socis de l'entitat aporten una petita quota anual. Algunes esglésies evangèliques de Catalunya i Espanya apadrinen el centre amb donacions mensuals que ajuden a realitzar les previsions dels pressuposts anuals de la nostra llar d'acollida.

Altres empreses, societats, entitats i col·lectius col·laboren indirectament donant productes i serveis que ajuden a economitzar en cobrir les diferents necessitats. Un exemple d'això és l'amabilitat de les entitats i veïns de Sant Just Desvern que, després de la convivència a la població durant molts anys, acostumen a ser un suport proper pels nens i educadors tot donant roba, joguines i diferents productes i serveis.

Els pares o familiars biològics dels nens, si bé no acostumen a tenir capacitat econòmica suficient, s'els anima a aportar una petita quantitat mensual voluntària segons les seves possibilitats com a signe de vinculació i de responsabilització vers els seus fills mentrestant no tornen amb ells.


Gràcies a la col·laboració de tots podem fer realitat el desig d'un bon servei en benefici d'aquests infants.

RESIDÈNCIA INFANTIL EMMANUEL
Sant Just Desvern (Barcelona)


Una llar per a nens en un ambient familiar


Telèfon
933 722 054

info@resi-rie.org
Descarrega't i imprimeix el tríptic titulat
QUÈ  ÉS  LA  RIE?
en full de mida Din A4 (per ambdues cares),
presentat aquí en format PDF

"¿QUÉ ES LA RÍE?"


COMPTE BANCARI - Entitat bancària: CAIXABANK - LA CAIXA - Compte: ES61  2100  9250  6922  0011  8569ÍNDEX - MENÚ


Exposició de fotos autoritzada pels tutors legals

TORNAR AMUNT