.
NOTÍCIES PER PREGAR
MAIG 2011
.
Saviesa
Les festes d’aniversari, per què serveixen? Doncs per celebrar-les i demostrar estima amb uns regalets... Però també serveixen per comptar el temps i valorar el que fem quan el temps passa. Moisès, un gran savi antic, va escriure la següent frase cèlebre que mai no hauríem d’oblidar:

“Ensenya’ns a comptar ben bé els nostres dies per què el nostre cor tingui saviesa”.
I, la saviesa, què es? Per què serveix? Serveix per que el nostre pensament intel•ligent ens porti a encertar en tot el que fem i al nostre estil de vida. Alimentem la saviesa amb valors, amb bons valors com són donar més importància el que és durador que l'efímer, desitjar més el profund abans que el superficial, procurar l’autèntic i no el succedani, distingir entre el fiable i el dubtós, diferenciar l’absolut del que és relatiu...
Tots aquests valors no surten a la foto estàtica de l’aniversari d’una adolescent de 15 anys. Els grans valors només es poden observar a la “pel•lícula” de la vida, en aquelles imatges que es mouen amb el temps i van mostrant la nostra manera de pensar reflectida a les nostres decisions. En complir anys, veiem com s’han sembrat aquests valors durant el “vídeo” dels anys anteriors, i ens fem el propòsit de que creixin i s’enforteixin progressivament durant les “pel•lícules” dels propers temps que ens tocarà viure.
Però, bé... Tota aquesta reflexió és també per desitjar-te un... MOLT FELIÇ ANIVERSARI !!! I que puguis celebrar molts més acompanyada d’aquesta meravellosa saviesa. Desitgem que tant tu com tots els nostres peques i més grans de “la Resi” apreneu a comptar bé els vostre temps per que sapigueu aprofitar-lo correctament.
Motius d'oració
(1) *** Orem per la nostra "cumplianyera" i els demés adolescents de la RIE; pels seus estudis, pel seu futur.

(2) *** Orem per les darreres setmanes de curs; per l’esforç necessari de tots els nens als estudis.

(3) *** Orem per saviesa pels nens i pels seus pares davant totes les contrarietats que han d’afrontar.
Veure un
altre mes
Residència Infantil Emmanuel - c./ Josep Anselm Clavé, 18 - 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) - Tel. 933 722 054 - info@resi-rie.org - www.resi-rie.org - Compte bancari: CaixaBank / "La Caixa" ES61 2100 9250 6922 0011 8569
ALTRES IDIOMES
RESIDÈNCIA INFANTIL
EMMANUEL - R I E
La imagte del mes
La imatge del mes és un breu missatge d'informació i agraïment per a tu i tots els col·laboradors i simpatitzants de la nostra llar d'acollida.

MOLTES GRÀCIES
PEL TEU SUPORT !!!
INSCRIU-TE AQUÍ A
"LA IMATGE DEL MES"
Cancel·la aquí la inscripció
del teu correu electrònic
... anar a Web RIE
Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel. 933 722 054


Escriu-nos a:
info@resi-rie.org


Una llar per a nens
en
un ambient familiar
Web RIE
Moltes gràcies a tots els voluntaris
que la feu possible!
Exposició de fotos autoritzada pels tutors legals
amunt